Intelligentietests

Intelligentietests

Intelligentietests vormen praktisch altijd een belangrijk onderdeel van het assessmentprogramma. Dit is niet gek, omdat herhaaldelijk uit onderzoek blijkt dat intelligentie de beste voorspeller is om toekomstig succesvol functioneren te voorspellen. Daarnaast is het ook nog eens relatief goedkoop om een intelligentieonderzoek uit te voeren. Dit tezamen maakt het een erg effectief onderdeel van een assessment. Lang niet iedere deelnemer kan zich hierin vinden en een reactie als “wat zegt zo’n testje nou over mij, ik heb al jaren werkervaring!” is daarom een veel gehoord argument. Dit is juist waar de kracht van de vaak nogal abstracte intelligentietests ligt. Door het meten van de verstandelijke vermogens buiten de praktijkkennis en de opgedane vaardigheden om, worden uitspraken gedaan over de verwachting of een deelnemer zich gemakkelijk nieuwe kennis en vaardigheden kan toe-eigenen. Door hoog te scoren op de intelligentietests kan behoorlijk worden gecompenseerd voor andere onderdelen, omdat wordt aangenomen dat een kandidaat zich relatief snel zal kunnen aanpassen.

3 gebieden

De intelligentietests kunnen worden verdeeld over drie gebieden, te weten numeriek, verbaal en figuraal. Met name voor de figurale tests geldt dat er weinig voorkennis nodig is, omdat geen gebruik wordt gemaakt van taal of cijfers. Het komt regelmatig voor dat minder hoog opgeleiden deelnemers ineens pieken bij een figurale test! Bij alle capaciteitentests geldt dat oefenen je scores behoorlijk omhoog kan brengen, hoewel hier grenzen aan verbonden zijn. Wij constateerden bij een grootschalig vergelijk dat er globaal gezien twee verschillende varianten bestaan tussen welke intelligentietesten de assessmentbureaus kiezen. Sommigen bureaus gebruiken voor het meten van de numerieke en verbale vermogens tests waarbij de deelnemer uit alledaagse verbale of numerieke informatie snel en accuraat specifieke informatie moet halen/gebruiken. Dit is de meer praktische aanpak, wat intelligentie eigenlijk meer een vaardigheid maakt (een eigenschap van een vaardigheid is dat deze geleerd kan worden!). Andere bureaus geven de voorkeur aan meerdere specifieke tests om een uitspraak te kunnen doen over algemene intelligentie. Om een uitspraak te doen over intelligentie aangaande numerieke informatie wordt dan gekozen voor tests als cijferreeksen, redactiesommen en hoofdrekenen en om een uitspraak te doen over intelligentie aangaande verbale informatie wordt dan gekozen voor tests als woordenschat, dubbele analogieën en syllogismen. Daarnaast wordt bij alle bureaus in ongeveer 60% van de assessments gebruik gemaakt van figurenreeksen. Bij uitzondering en voor gespecialiseerde beroepen worden bijzondere tests ingezet (voor bijvoorbeeld piloten, politieagenten, mariniers, planners en luchtverkeersleiders). Je kunt dan denken aan tests waarbij je verschillende taken tegelijk moet uitvoeren, alleen moet reageren op instructies die je in je linker oor hoort via een oortelefoon terwijl je instructies via het rechter oor dient te negeren, reactiesnelheid en nog vele anderen.

Oefenen helpt je prestatie te verbeteren!