Praktijksimulaties

Meerdere praktijksimulaties

Praktijksimulaties vormen een belangrijk onderdeel van het assessment. Je kunt rekening houden met minimaal twee praktijksimulaties. Je komt ze tegen in de vorm van rollenspellen, presentaties, postbakoefeningen, managementgames, analyses en schrijfopdrachten. Zoals het woord doet vermoeden zijn het simulaties van de werkelijkheid en niet de werkelijkheid zelf. Het is een manier om je als kandidaat in situaties te plaatsen die zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn met situaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie waarop het assessment is ingericht. Uiteraard spelen de kosten die gepaard gaan bij een praktijksimulatie een grote rol, het gaat om het evenwicht tussen de kosten van de simulatie en de voorspellende waarde over het toekomstige functioneren van de deelnemer die hier uit voort komt. Je zou het kunnen vergelijken met astronauten die een zwembadoefening moeten uitvoeren voordat ze de ruimte ingaan. Het zwembad is niet hetzelfde als de ruimte, maar het geeft een idee hoe iemand onder moeilijke omstandigheden en gewichtloosheid presteert.

In de simulaties krijg je een situatie en een rol toebedeeld. Er wordt in een rollenspel bijvoorbeeld van je gevraagd of je als manager van een hotel een gesprek aan wilt gaan met een slecht functionerende medewerker. Het is hierin niet de bedoeling dat je een toneelstuk opvoert en een willekeurige manager voorstelt en naspeelt, maar het is de bedoeling om jezelf te verplaatsen in de nagebootste werkelijkheid. Je speelt dus feitelijk jezelf als manager van een hotel. In de praktijksimulaties wordt van je gevraagd om binnen korte termijn (20 – 60 minuten, afhankelijk van de simulatie) een onbekende situatie en rol voor te bereiden. Dit wordt vaak als spannend en enigszins onwennig ervaren door de deelnemer.

Oefenen helpt uw score te verbeteren!