Q-1000 intelligentie tests van Meurs training

Kies voor Online assessment training!

  • Tests mét uitleg + tips
  • Weet wat u kunt verwachten
  • Oefenen met tijdsdruk
  • Krijg vertrouwen in uw kunnen
  • Scoor hoger op de echte Q-1000 tests van Meurs
Voor slechts € 12,95

Analogieën + Cijferreeksen +Diagrammen +
Figuurreeksen + Kubussen + Sommen + Woordenschat

Q-1000 intelligentietests van Meurs oefenen

Dit product van Online assessment training is een voorbereiding op de Q-1000 intelligentietests van Meurs. Dit is één pakket welke bestaat uit alle zeven onderdelen; Analogieën,  Cijferreeksen,  Diagrammen,  Figuurreeksen,  Kubussen,  Sommen  en  Woordenschat. Het helpt om de intelligentietests van Q-1000 van Meurs goed voor te bereiden omdat u weet wat u te wachten staat en omdat u door oefening zichzelf kunt verbeteren in de gevraagde opgaven.

Lees verder
Q-1000 Cijferreeksen van Meurs oefenen

Q-1000 Cijferreeksen van Meurs is een numerieke test die u tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin Q-1000 intelligentietests van Meurs worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op uw abstract redeneervermogen op het gebied van rekenen. Bij Q-1000 cijferreeksen van Meurs wordt een serie cijfers gegeven, waarin een patroon verborgen zit. Aan u de vraag om dit patroon te herkennen en het eerstvolgende cijfer in de reeks aan de hand van dit patroon te bepalen. U mag gebruik maken van kladpapier.

Lees verder
Q-1000 Analogieën van Meurs oefenen

Q-1000 Analogieën van Meurs is een taaltest die u tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin Q-1000 intelligentietests van Meurs worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op uw abstract redeneervermogen op het gebied van taal. Bij Q-1000 Analogieën van Meurs krijg u een niet afgemaakt taalkundige formule te zien: … staat tot(->) hout als(=) rups staat tot(->) … U kunt aan iedere zijde uit drie woorden kiezen welke deze formule het best kloppend maakt. Het gaat erom dat de relatie aan beide kanten gelijk is. U mag gebruik maken van kladpapier.

Lees verder
Q-1000 Diagrammen van Meurs oefenen

Q-1000 Diagrammen van Meurs is een taalkundige test die u tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin Q-1000 intelligentietests van Meurs worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op verbaal logisch redeneren. Dit wordt gedaan door te bekijken hoe goed u taalkundige gegevens in een grafische voorstelling kunt plaatsen, u kunt veel vooruitgang boeken door dit te oefenen. u krijgt hiervoor bij Q-1000 diagrammen van Meurs per vraag een groep van drie woorden te zien met vier mogelijke grafische voorstellingen die het verband tussen deze woorden weergeven in de vorm van diagrammen. Het is aan u om het diagram te kiezen welke overeenkomt met de drie gepresenteerde woorden. U mag gebruik maken van kladpapier.

Lees verder
Q-1000 Figuurreeksen van Meurs oefenen

Q-1000 Figuurreeksen van Meurs is een visuele test die u tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin Q-1000 intelligentietests van Meurs worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op uw visueel logisch redeneervermogen. U krijg hiervoor bij Q-1000 Figuurreeksen van Meurs een reeks figuren te zien waarin een patroon verborgen zit. Aan u de vraag om dit patroon te herkennen en het eerst opvolgende figuur in de reeks aan de hand van dit patroon te voorspellen. U mag gebruik maken van kladpapier.

Lees verder
Q-1000 Sommen van Meurs oefenen

Q-1000 Sommen van Meurs is een rekenkundige test die u tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin Q-1000 intelligentietests van Meurs worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op uw rekenvermogen en uw begrip van numerieke informatie. U krijgt hiervoor bij Q-1000 Sommen van Meurs een Redactiesom gepresenteerd. Kenmerkend van een Redactiesom is dat er een verhaal om de som heen wordt gecreëerd. Het verhaal bevat relevante, maar ook irrelevante informatie. Aan u de taak om binnen korte tijd de juiste berekening te achterhalen en dit foutloos uit te voeren. U mag gebruik maken van kladpapier.

Lees verder
Q-1000 Kubussen van Meurs oefenen

Q-1000 Kubussen van Meurs is een visuele test die u tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin Q-1000 intelligentietests van Meurs worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op uw ruimtelijk logisch redeneervermogen. U krijgt hiervoor bij Q-1000 Kubussen van Meurs een grote kubus te zien met daaronder een reeks kubussen. Bepaal hierbij welke van de reeks kubussen kan zijn ontstaan door de grote kubus te draaien. U mag gebruik maken van kladpapier.

Lees verder
Q-1000 Woordenschat van Meurs oefenen

Q-1000 Woordenschat van Meurs is een taalkundige test die u tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin Q-1000 intelligentietests van Meurs worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op uw vocabulaire en uw begrip van woorden. U krijgt hiervoor bij Q-1000 Woordenschat van Meurs een woord gepresenteerd met een aantal mogelijk synoniemen. Het is uw taak om het best matchende synoniem te selecteren uit vier mogelijke opties. U mag gebruik maken van kladpapier.

Lees verder
  • Simulatie van Q-1000 tests van Meurs mét uitleg + tips
let op: Wij zijn geen onderdeel van Q-1000, maar bieden oefenmateriaal voor de testen van Q-1000 intelligentie tests, zodat u goed voorbereid aan de slag kunt op de dag van het assessment. Oefenen helpt om uzelf te verbeteren. Wij bieden geen garanties. De kans dat u baat heeft bij onze oefeningen is zeer groot.