Algemene voorwaarden

Artikel 1 toepasselijkheid
Indien u een bestelling plaatst op Onlineassessmenttraining.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 2 bestellingen
Een bestelling is succesvol geplaatst als de klant door middel van het klikken op de knoppen van de website het gehele bestelproces en betaling heeft doorlopen danwel gedaan. Onlineassessmenttraining.nl behoudt zich het recht voor om orders zonder motivering te annuleren indien de levering onmogelijk blijkt.

Artikel 3 conformiteit
Onlineassessmenttraining.nl streeft er naar om alle testen op de website af te leveren middels de online testomgeving op de website.

Artikel 4 levering
Onlineassessmenttraining.nl levert de testen direct af aan de klant. De klant kan na het doorlopen van het bestelproces direct alle testen maken op de website onlineassessmenttraining.nl. De klant heeft toegang tot de testen voor een vastgelegde periode van maximaal 30 dagen. Na het verstrijken van deze periode moet de klant opnieuw een bestelling plaatsen om toegang te krijgen tot de website.

Artikel 5 prijs
De prijzen voor de diensten van Onlineassessmenttraining.nl staan op de website aangegeven en worden in de factuur naar de klant verzonden. Onlineassessmenttraining.nl heeft het recht om de prijzen op de website te wijzigen zonder motivering of voorafgaande aankondiging.

Artikel 6 inhoud website onlineassessmenttraining.nl
Onlineassessmenttraining.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de tekst van de website. Wij nemen grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen van de testen en informatie. Daarnaast behouden wij het recht om zonder aankondiging teksten en informatie op de websites te wijzigen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Onlineassessmenttraining.nl is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die de klant of gebruikers zouden kunnen oplopen bij gebruikmaking van de diensten van Onlineassessmenttraining.nl of als gevolg van gebruikmaking van de diensten van Onlineassessmenttraining.nl.

7.2 Bij aansprakelijkheid voor directe schade die klanten of gebruikers zouden kunnen oplopen bij gebruikmaking van de diensten van Onlineassessmenttraining.nl beperkt Onlineassessmenttraining.nl zich tot het bedrag dat is betaald voor de diensten van Onlineassessmenttraining.nl en zal het betaalde bedrag worden gerestitueerd.

Artikel 8 Niet goed geld terug garantie
Indien de klant binnen een termijn van 30 dagen na aanschaf ontevreden is over de diensten van Onlineassessmenttraining.nl kan de klant dit zonder opgaaf van redenen aangeven via het emailadres info@onlineassessmenttraining.nl en zal het bedrag dat is betaald voor deze diensten worden gerestitueerd.

Artikel 9 copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de website Onlineassessmenttraining.nl mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onlineassessmenttraining.nl te Rotterdam.

Artikel 10 gebruiksvoorwaarden
Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Artikel 11 forumkeuze
Op alle overeenkomsten van Onlineassessmenttraining.nl is het Nederlands Recht van toepassing.