Online Assessment Training

De beste voorbereiding op het assessment

  • Alles over assessments

    • Alle achtergrondinformatie die je nodig hebt bij jouw assessment.
    • Lees meer

  • Begin Gratis Oefeningen

  • Assessment training

“Jouw selectie is onze missie”

Het is onze missie om de beste gratis én de beste betaalde online assessment training te bieden waardoor kandidaten zich zo effectief mogelijk kunnen voorbereiden op het assessment met een verbeterd eindresultaat tot gevolg.
Online Assessment Training

Gratis Tests

Online assessment training wil de beste gratis voorbereiding voor het assessment bieden. Wij willen aankomende assessment kandidaten helpen om zo goed mogelijk te presteren op alle onderdelen van het assessment, waardoor zij de loopbaanmogelijkheden die vaak gepaard gaan met dit belangrijke meetmoment ten volle kunnen benutten.

Begin met oefenen

Wat is een assessment?

Een assessment is een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure van veel grotere bedrijven en van de overheid, en wordt vaak uitbesteed aan gespecialiseerde adviesbureaus. Assessments bestaan doorgaans uit verschillende testen, simulaties of rollenspellen. Hoe een assessment is opgebouwd, verschilt per bedrijf en beroepsgroep. Juristen worden bijvoorbeeld anders getest dan luchtmachtpiloten. Een intelligentie- en een persoonlijkheidstest maken meestal ook deel uit van het programma. Daarnaast bestaan specifieke groepsvaardigheidstesten en werksimulaties. Soms vinden ook gesprekken plaats met een psycholoog. Op deze manier kan men een beeld vormen van de werkhouding, intelligentie, persoonlijkheid en ontwikkelmogelijkheden en stressbestendigheid van de kandidaat.

Lees meer
Waarop word je beoordeeld?

Online assessment training verstrekt de informatie die je nodig hebt om jouw eigen assessmentprogramma samen te stellen. Als je hier voldoende aandacht aan besteedt, kun je dicht in de buurt komen bij het werkelijke assessmentprogramma. Vervolgens kun je aandacht besteden aan het voorbereiden van deze specifieke onderdelen.

Lees meer
Een voorbeeld van een assessment dagschema

Door middel van een voorbeeld van een standaard assessment dagschema krijg je een goed beeld van wat je kunt verwachten bij een assessment.

Lees meer
Wie kom je tegen?

Bij een assessment zijn over het algemeen veel mensen betrokken. Wie kom je tegen en wat kun je van hen verwachten? De assessmentpsycholoog leidt het assessment, de testbegeleid(st)er helpt de dag goed te laten verlopen, de acteur acteert in de rollenspellen, eventueel nog een opdrachtgever of een tweede assessor die meekijkt bij bepaalde onderdelen.

Lees meer

De assessment onderdelen

Een assessment bestaat meestal uit praktijksimulaties, intelligentietests, persoonlijkheidsvragenlijsten en een interview. Op deze pagina gaan wij verder in op wat deze onderdelen inhouden en wat je kunt doen om je hier het beste op voor te bereiden.

Intelligentietests maken bijna altijd deel uit van een assessment. Het is relatief goedkoop, efficiënt en het is de beste voorspeller van toekomstig functioneren in de geteste functie. Door te oefenen kun je hier beter op presteren en verhoog je de kans om te slagen voor het assessment. Online assessment training helpt je hierbij.

Start met oefenen

Praktijksimulaties zijn kenmerkend voor een assessment. Met praktijksimulaties wordt geprobeerd om een werksituatie na te bootsen en te testen hoe je in deze nagebootste situatie presteert.

Lees meer

Met behulp van de persoonlijkheidsvragenlijsten wordt geprobeerd om jouw persoonlijkheid in relatie tot werk in kaart te brengen. Vaak wordt gebruik gemaakt van tests die enigszins proberen te voorkomen dat je sociaal wenselijke antwoorden in kunt vullen. Het resultaat van de persoonlijkheidstests laten vaak een beeld zien waarin mensen zich herkennen. Dit geldt voor sterke punten, maar ook voor zwakke punten.

Lees verder

Het STARR-interview is een gestructureerd interview welke uitgaat van daadwerkelijk vertoond gedrag, in tegenstelling tot gedragsintenties. Dit interview is erg goed voor te bereiden en zal altijd profijt opleveren in een interview, ook als tijdens het assessment een andere methodiek wordt gebruikt. De antwoorden die je bij een STARR-interview voorbereidt zijn namelijk ook goed te gebruiken voor vragen die horen bij andere interviewmethodes.

Lees meer
Wacht niet
en begin met oefenen.
Online Assessment Training

Alle tests

Met onze assessmenttraining kun je trainen met simulaties van alle soorten testen die je kunt tegenkomen tijdens een assessment. Je krijgt uitgebreide uitleg en tips bij de vragen zodat je weet hoe je de opgaven het beste kunt aanpakken waardoor je hoger zal scoren op de echte tests. 

Krijg direct toegang

Assessment intelligentie tests

Met onze assessmenttraining kun je trainen met simulaties van alle soorten testen die je kunt tegenkomen tijdens een assessment. Je krijgt uitgebreide uitleg en tips bij de vragen zodat je weet hoe je de opgaven het beste kunt aanpakken, waardoor je hoger zal scoren op de echte tests. Op de tabbladen hiernaast worden drie assessment tests uitgelegd; Numeriek redeneren, Verbaal redeneren en Inductief redeneren. Deze assessment tests zijn extra goed voor te bereiden omdat het hier eigenlijk om vaardigheidstests gaat. Een kenmerk van een vaardigheid is dat deze is aan te leren.

Start met oefenen

Numeriek redeneren is een test waarbij je numerieke informatie krijgt gepresenteerd in grafieken of tabellen. Vervolgens worden hier vragen over gesteld. Aan jou de taak om deze vraag zo secuur en snel mogelijk uit de informatie te halen. Het gaat hierbij om het omgaan met numerieke informatie en je mag gebruik maken van een rekenmachine en kladpapier.

Start test

Verbaal redeneren is een test waarbij je verbale informatie krijgt gepresenteerd in de vorm van een kort stuk tekst. Vervolgens wordt er over de tekst een stelling gepresenteerd. Aan jou de taak om te beoordelen of de stelling juist, onjuist of onbepaald is. Met name de toevoeging van onbepaald maakt de stelling lastig te beoordelen. Het verschil tussen juist en onbepaald en onjuist en onbepaald kan klein zijn. Soms is de stelling bijvoorbeeld een vrij logisch gevolg op de tekst, maar is het niet met zekerheid te zeggen. Dan is de stelling hoewel waarschijnlijk juist, toch onbepaald.

Start test

Inductief redeneren is een test waarbij je visuele informatie krijgt gepresenteerd in de vorm van figuurreeksen. Na een opvolgende reeks van ongeveer vier of vijf figuren worden vijf mogelijkheden gepresenteerd waarvan eentje de meest logische opvolgende figuur moet zijn. Aan jou de vraag om aan de hand van logische patronen te bepalen welk figuur dit is.

Start test
Vervolg assessment intelligentie tests

Analogieën is een taaltest die je tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin meer abstracte intelligentietests worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op je abstract redeneervermogen op het gebied van taal. Bij Analogieën krijg je een niet afgemaakt taalkundige formule te zien: … staat tot(->) hout als(=) rups staat tot(->) … Je kunt aan iedere zijde uit drie woorden kiezen welke deze formule het best kloppend maakt. Het gaat erom dat de relatie aan beide kanten gelijk is. Je mag bij de assessment test Analogieën gebruik maken van kladpapier.

Start test

Cijferreeksen is een numerieke test die je tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin de meer abstracte intelligentietests worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op het abstract redeneervermogen op het gebied van rekenen. Bij Cijferreeksen wordt een serie cijfers gegeven, waarin een patroon verborgen zit. Aan jou de vraag om dit patroon te herkennen en het eerstvolgende cijfer in de cijferreeks aan de hand van dit patroon te bepalen. Je mag bij de assessment test cijferreeksen gebruik maken van kladpapier.

Start test

Diagrammen is een taalkundige test die je tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin abstracte intelligentietests worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op het verbaal logisch redeneren. Dit wordt gedaan door te bekijken hoe goed je taalkundige gegevens in een grafische voorstelling kunt plaatsen. Je kunt veel vooruitgang boeken door dit te oefenen. Je krijgt hiervoor bij Diagrammen per vraag een groep van drie woorden te zien met vier mogelijke grafische voorstellingen die het verband tussen deze woorden weergeven in de vorm van diagrammen. Het is aan jou om het diagram te kiezen welke overeenkomt met de drie gepresenteerde woorden. Je mag bij de assessment test diagrammen gebruik maken van kladpapier.

Start test

Figuurreeksen is een visuele test die je tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin intelligentietests worden ingezet. Er wordt aanspraak gemaakt op het visueel logisch redeneervermogen. Je krijgt bij Figuurreeksen een reeks figuren te zien waarin een patroon verborgen zit. Aan jou de vraag om dit patroon te herkennen en het eerst opvolgende figuur in de reeks aan de hand van dit patroon te voorspellen. Je mag bij de assessment test figuurreeksen gebruik maken van kladpapier.

Start test

Redactiesommen of verhaaltjessommen is een rekenkundige test die je tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin intelligentietests worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op het rekenvermogen en het begrip van numerieke informatie. Je krijgt hiervoor bij Redactiesommen een Redactiesom gepresenteerd. Kenmerkend van een Redactiesom is dat er een verhaal om de som heen wordt gecreëerd. Het verhaal bevat relevante, maar ook irrelevante informatie. Aan jou de taak om binnen korte tijd de juiste berekening te achterhalen en dit foutloos uit te voeren. Je mag bij de assessment test Redactiesommen gebruik maken van kladpapier.

Start test

Kubussen is een visuele test die je tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin intelligentietests worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op het ruimtelijk logisch redeneervermogen. Je krijgt hiervoor bij Kubussen een grote kubus te zien met daaronder een reeks Kubussen. Bepaal hierbij welke van de reeks kubussen kan zijn ontstaan door de grote kubus te draaien. Je mag bij de assessment test Kubussen gebruik maken van kladpapier.

Start test

Woordenschat is een taalkundige test die je tegenkomt als onderdeel van het assessmentprogramma waarin intelligentietests worden gebruikt. Er wordt aanspraak gemaakt op je vocabulaire en begrip van woorden. Je krijgt hiervoor bij Woordenschat een woord gepresenteerd met een aantal mogelijk synoniemen. Het is jouw taak om het best matchende synoniem te selecteren uit vier mogelijke opties. Je mag bij de assessment test Woordenschat gebruik maken van kladpapier.

Start test
Krijg meteen toegang
tot alle oefeningen

Representatief
De vraagstelling, gegeven tijd en moeilijkheidsgraad kwamen heel goed overeen met de tests bij mijn assessment. Hierdoor was ik goed voorbereid.

Zehra Polat, Projectmanager zorg en welzijn

Kwaliteit tests0%
Uitleg en tips0%
Aantal tests en vragen0%
Prijs - kwaliteit0%

Progressie
Met behulp van de uitleg en tips van Online assessment training wist ik hoe opgaven aan te pakken en om te gaan met tijdsdruk. Het gaf me het vertrouwen om mijn assessment te overwinnen. De volgende stap in mijn carriere heb ik inmiddels gemaakt.

Bastiaan ten Have, Senior Controller

Kwaliteit tests0%
Uitleg en tips0%
Aantal tests en vragen0%
Prijs - kwaliteit0%

Met en zonder tijdsdruk oefenen
Het was prettig om bij iedere test zelf te kunnen kiezen om met of zonder tijdsdruk te oefenen. Bij ‘oefenmodus’ zonder tijdsdruk relaxed oefenen en bekend worden met de vragen. Vervolgens in ’testmodus’ met tijdsdruk om de echte assessment stress te ervaren. Ik deed altijd 1 test in oefenmodus en de volgende test in testmodus!

Jeanine Verhulst, Sales Trainee

Kwaliteit tests0%
Uitleg en tips0%
Aantal tests en vragen0%
Prijs - kwaliteit0%

Online Assessment Training Portfolio

Online Assessment Training heeft geholpen in de voorbereiding bij assessments voor banen bij de volgende bedrijven of heeft hier een live assessment training gegeven:

Bestel de beste voorbereiding op het assessment

en krijg direct toegang tot alle tests

Met Online assessment training heb je alles wat je nodig hebt voor een goede voorbereiding op het assessment. Naast de honderden oefenvragen bieden wij veel achtergrondinformatie en advies bij alle assessmentonderdelen, zoals het interview en rollenspellen.

Toegang tot alle tests

30 dagen onbeperkt toegang

Voor slechts € 12,95

Numeriek redeneren

Verbaal redeneren

Inductief redeneren

Analogieën

Cijferreeksen

Diagrammen

Figuurreeksen

Kubussen

Redactiesommen

Woordenschat

Honderden oefenopgaven

Uitleg en tips

Met en zonder tijdsdruk

Achtergrondinformatie

Weet wat je kunt verwachten

Krijg vertrouwen in je kunnen

Slaag voor het assessment!

30 dagen niet tevreden geld terug garantie

Online assessment training staat achter de kwaliteit van de training. Daarom geven wij een garantie voor de volledige termijn van 30 dagen. Indien je niet tevreden bent, kun je een mail sturen naar info@onlineassessmenttraining en ons dit zonder opgaaf van redenen laten weten, wij zullen vervolgens het geld terugstorten.

Garantie 30 dagen niet tevreden geld terug blauw