Wie kom je tegen

Wie kom je tegen tijdens het assessment?

De assessment psycholoog

Ieder assessment wordt geleid door een assessment psycholoog (soms onder de noemer consultant / adviseur). Hij/zij zal je beoordelen op de verschillende onderdelen en uiteindelijk een advies uitbrengen en de rapportage schrijven. Daarom is dit de belangrijkste persoon die je tegenkomt. De assessment psycholoog is veelal als beoordelaar betrokken bij de simulaties, maar dit is afhankelijk van met welk assessment bureau je te maken hebt. Bij sommige bureaus komt de assessment psycholoog pas aan het einde van de dag, alleen voor het interview en eindgesprek. De andere onderdelen worden dan door de andere betrokkenen gescoord en beoordeeld aangeleverd.

De testassistent(e)

Bij veel assessmentbureaus word je gedurende de dag begeleid door een testassistent(e). Hij/zij start de tests op, deelt de instructies uit voor de simulaties, houdt de tijd bij, zorgt voor koffie en de lunch. Kortom een prettig persoon om erbij te hebben. Let op, de testassistent(e) zal zich gedurende de dag ook een indruk over je vormen en deze kan worden doorgegeven aan de assessmentpsycholoog.

Professionele acteur

Bij de praktijksimulaties wordt veelal gewerkt met professionele acteurs.  Volgens de assessment center methode mag de rol ook gespeeld worden door de assessmentpsycholoog zelf (indien dit niet ten koste gaat van een gestructureerde beoordeling). Het gaat er simpelweg om dat de acteur een realistische rol kan spelen en bekwaam is om de deelnemer kansen te bieden het gewenste gedrag voor de te meten competenties te tonen. De acteur heeft een uitgebreide rolbeschrijving en heeft de rol waarschijnlijk al veelvuldig gespeeld. Hierdoor worden de rollen over het algemeen sterk neergezet, waarbij je als kandidaat te maken krijgt met weerstand en de simulatie over meerdere lagen beschikt. Het is aan jou om de reden van de weerstand bij de acteur te achterhalen, vervolgens weg te nemen om ten slotte de door jou gestelde doelen te behalen. Let op, de acteur treedt ook op als assessor.

Meerdere assessoren / beoordelaars

Bij de praktijksimulaties dienen volgens de assessment center methode meerdere assessoren / beoordelaars aanwezig te zijn. In assessmentland heten de beoordelaars assessoren, dit is vaktaal voor een beoordelaar. Onder ideale omstandigheden gaat de deelnemer het gesprek aan met een professionele assessmentacteur en wordt het gedrag geobserveerd door de verantwoordelijke assessmentpsycholoog tezamen met een tweede beoordelaar. Dit is echter een zeer arbeidsintensief en daarom kostbaar proces, waardoor in de praktijk blijkt dat hierop vaak bezuinigd wordt. Het is bijna de standaard geworden dat alleen de verantwoordelijke assessmentpsycholoog observeert en steeds vaker neemt deze ook de rol van acteur op zich. Aangenomen mag worden dat het tegelijkertijd observeren en beoordelen van de deelnemer én het spelen van een rol in de praktijksimulatie ten koste gaat van de kwaliteit van het observeren, daarom verdient dit volgens ons niet de voorkeur. Wij willen bureaus die op deze manier besparen op personeelskosten aanraden om het moment van rolspelen en het beoordelen van het gedrag van de deelnemer los te koppelen door de praktijksimulatie op te nemen en op een later moment te beoordelen.

De beoordeling door de assessoren dient gestructureerd te gebeuren. De assessor zal tijdens het rollenspel vooral observeren en registreren zonder hier direct een waardering aan te koppelen. Pas naderhand zal de assessor het door de deelnemer vertoonde gedrag kwantificeren en kwalificeren onder de betreffende competenties en als laatste stap van een score voorzien. Te vaak wordt dit proces in de praktijk niet secuur uitgevoerd en mondt de beoordeling uit in een gezamenlijk gesprek onder de beoordelaars waarin het gedrag op basis van consensus wordt gewaardeerd. Als de eerste spreker zich dan positief of negatief uitlaat over bepaald gedrag kan dit een versterkende uitwerking hebben op het uiteindelijke oordeel. In de gevallen waar de assessmentpsycholoog zelf acteur en beoordelaar is zal hij het moeten doen met de (gekleurde) informatie die hij zich nog herinnert van het zojuist gevoerde gesprek. In die zin gaat het zelf acteren én beoordelen altijd ten koste van een gestructureerde beoordeling en kan deze methode niet voldoen aan de eisen van de assessment center methode, tenzij de praktijksimulatie bijvoorbeeld wordt opgenomen en de observatie op een later tijdstip wordt uitgevoerd.

Manager van de opdrachtgevende organisatie

Het komt geregeld voor dat een manager van de opdrachtgevende organisatie deel uitmaakt van het assessment in de rol van assessor bij een praktijksimulatie.